Laminácia

Každý výtlačok z veľkoformátovej tlačiarne, ktorý bude vystavený drsným klimatickým podmienkam, odporúčame zalaminovať. Tým chránime tlačenú plochu pred mechanickým poškodením a posilníme jej UV odolnosť.

Pomocou tejto technológie vyrábame:

  • ochrannú lamináciu výtlačkov na polepy automobilov
  • lamináciu turistických značiek, náučných tabulí a máp
  • lamináciu reklamných a smerových tabúľ