Kontakt

LIGHT Box, s.r.o. – svetelné reklamy

Adresa:
LIGHT Box, s.r.o.
Popradská ul. 2147/45
Spišská Belá – Strážky 059 01

Firemné údaje:
IČO: 36 662 488
DIČ: 202 222 8219
IČ DPH: SK 202 222 8219

 

Kontakty
+421 905 135131
+421 911 474328
+421 905 622571
e-mail: svetelnereklamy@me.com

Kontaktné osoby:
Zdeno Koreň ml.
konateľ spoločnosti, obchod, design

Zdeno Koreň st.
konateľ spoločnosti, obchod, výroba

Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, porozumel som ich obsahu a súhlasím s ním


Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Čestne prehlasujem, že v dobe objednania tejto služby / tovaru som dovŕšil/-a 16 rokov


Súhlasím so zasielaním reklamných a informačných e-mailov