Grafický dizajn

Na tvorbu grafických návrhov pre svetelnú a nesvetelnú reklamu používame najmodernejšie počítače Apple Mac s bohatým softvérovým vybavením, ktoré nám umožňuje pripraviť kvalitné grafické návrhy, úpravu fotografií, 3D vizualizácie, webové stránky, CAD a CAM, …

Pomocou tejto technológie vyrábame

  • Grafické návrhy svetelných a nesvetelných reklám
  • CAD návrhy – technické výkresy
  • CAM návrhy – výkresy určené pre CNC obrábacie stroje
  • 3D vizualizácie – svetelné reklamy, interiéry, exteriéry, produktový design
  • Fotografické služby – pomocou digitálnej zrkadlovky Sony
  • Panoramatické fotografie – interiéry, exteriéry
  • Internetové aplikácie – CMS, E-Commerce, GroupWare, Databázové systémy
  • WEB Design – interaktívne internetové stránky