Laminácia


Laminátor
Každý výtlačok z veľkoformátovej tlačiarne, ktorý bude vystavený drsným klimatickým podmienkam, odporúčame zalaminovať. Tým chránime tlačenú plochu pred mechanickým poškodením a posilníme jej UV odolnosť.

Pomocou tejto technológie vyrábame
- ochrannú lamináciu výtlačkov na polepy automobilov